Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi

Nguyễn Ngọc Tú Uyên

Trưởng nhóm Tư vấn

Profile

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Uyên Nguyễn đến Nhật và hoàn thành chương trình Thạc sỹ Quan hệ Quốc Tế tại đại học Ritsumeikan (Kyoto)
Về Việt Nam, Uyên Nguyễn có thời gian dài làm việc trong các dự án kết nối, xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam tại công ty Toyota Tsusho, và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản(JBIC). Hoàn thành bẳng cử nhân thứ 2 tại Đại học Luật Hà Nội và gia nhập ONE-VALUE vào năm 2021, Uyên Nguyễn mong muốn phát huy các thế mạnh và kinh nghiệm của mình để đem lại giá trị to lớn nhất, cũng là giá trị đặc biệt nhất cho các khách hàng.

Quá trình học tập và phát triển

2008 - 2012

Tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Kinh tế đối ngoai, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

2015 -2017

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa nghiên cứu Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Ritsumeikan (Kyoto, Nhật Bản)

2017 - 2019

Chuyên viên phát triển dự án mới, Bộ phận Xúc tiến Kinh doanh Công ty Toyota Tsusho Việt Nam

2018 -2021

Tốt nghiệp cử nhân Luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội

2019 - 2021

Chuyên viên phát triển dự án mới, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) – Văn phòng đại diện tại Hà Nội

2021 - nay

Trưởng nhóm Tư vấn, Công ty ONE-VALUE INC.

Contact

Đội ngũ tư vấn