Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi

Ota Hiroki

Trưởng bộ phận kinh doanh và phát triển nhân sự – kiêm Tư vấn tuyển dụng

Profile

Hiroki Ota đã nghiên cứu 1 năm tại đại học Sư phạm TP HCM trong thời gian học tại đại học Tsukuba Nhật Bản. Tháng 10 năm 2019, Hiroki Ota gia nhập ONE-VALUE INC. Với tư cách chuyên viên tư vấn tuyển dụng, nghiên cứu hệ thống pháp luật lao động và phát triển khách hàng trong lĩnh vực tuyển dụng lao động người nước ngoài. 

Từ năm 2020, bên cạnh các dự án tư vấn tuyển dụng, Hiroki Ota còn tham gia triển khai các dự án hỗ trợ liên quan tới nhân lực của Chính phủ Nhật Bản cùng với Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản như : Chế độ kỹ năng đặc định ngành xây dựng;… .

Năm 2022, Hiroki Ota được chuyển đến phòng tư vấn và chịu trách nhiệm cho lĩnh vực kho bãi và logistics cũng như lĩnh vực bất động sản. Hiroki Ota đã tiến hành nghiên cứu thị trường về kho lạnh, vận chuyển hàng hải và dịch vụ Logistics của các quốc gia Đông Nam Á.

Quá trình học tập và phát triển

T4/2018

Tốt nghiệp từ Khoa Nhân văn và Văn hóa, Trường Đại học Tsukuba.

T6/2018

Bắt đầu chương trình trao đổi học tại Khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

T6/2019

Hoàn thành chương trình trao đổi học tại Khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

2018 – 2019

Gia nhập công ty MAI INTERNATIONAL ASSOCIATES JSC.

T10/2019 – Hiện tại

Gia nhập ONE-VALUE INC. với tư cách chuyên viên tư vấn tuyển dụng, nghiên cứu hệ thống pháp luật lao động và phát triển khách hàng trong lĩnh vực tuyển dụng lao động người nước ngoài."

Contact

Đội ngũ tư vấn