Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi

Nguyễn Lê Hương

Chuyên viên phân tích câp cao

Profile

Sau khi tốt nghiệp cao học loại Ưu với chuyên ngành quản lý tài chính và đầu tư tại đại học Aberdeen, UK, Hương Nguyễn tới Nhật Bản và gia nhập ONE-VALUE với vai trò là chuyên viên phân tích cấp cao. Hương Nguyễn đã có nhiều năm làm việc trong mảng tư vấn tài chính và đầu tư cho các dự án quy mô lớn tại Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong các mảng năng lượng tái tạo, thực phẩm chức năng và dược phẩm. Hiện nay, Hương Nguyễn đang đảm trách các dự án mua bán và sát nhập quan trọng trong ngành năng lượng giữa 2 thị trường Việt Nam và Nhật Bản tại ONE-VALUE, với các công việc chính là kết nối doanh nghiệp, điều tra thị trường, thẩm định dự án, xem xét các phương án tài chính, xây dựng chiến lược tiến vào thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp có yêu cầu.

Quá trình học tập và phát triển

2011 - 2015

Hoàn thành cử nhân Phân tích Tài chính và Quản trị Doanh Nghiệp

2016 -2017

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tài chính và Quản trị Đầu tư, Đại học Aberdeen, Anh

T1/2018 - T8/2018

Chuyên viên Tài chính, Công ty Chứng khoán Rồng Việt

T9/2018 - T2/2019

Tư vấn tài chính

Contact

(đang cập nhật)

Đội ngũ tư vấn