Image (2)

Thị trường M&A sôi động: Cơ hội không chỉ dành cho những “ông lớn”

Nội dung bài viết

Sự thu hút đầu tư M&A ngày càng tăng tại Việt Nam được thể hiện một cách rõ nét không chỉ qua sự tăng trưởng của tổng giá trị giao dịch mà còn qua giá trị bình quân trên mỗi giao dịch.

Các bài viết liên quan