Image (1)

Doanh nghiệp cần gì chinh phục thị trường M&A đang đỏ lửa? 

Nội dung bài viết

Trong bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng, dòng vốn bị thắt chặt, nhiều doanh nghiệp gặp khó nên hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực bất động sản và tài chính.

Các bài viết liên quan