ma

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại trong nửa đầu năm 2023

Nội dung bài viết

BÁO CÁO “ĐẦU TƯ CÔNG THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ” THÁNG 8 NĂM 2023

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại trong nửa đầu năm 2023.

 Nguồn: The World Bank

Báo cáo

Bạn cần ONE-VALUE hỗ trợ cho Thương vụ của mình? Hãy cho chúng tôi biết Nhu cầu của bạn!

Liên hệ ONE-VALUE

Hotline 24/7

 Phone: 024 7306 0779
Email: [email protected]

ONE-VALUE INC. - Tư vấn chiến lược kinh doanh hàng đầu thị trường Việt Nam - Nhật Bản

Các bài viết liên quan