Dự án EDUS

Tổng quan

Nhu cầu:

Mua cổ phần các supplier của trường học bao gồm Supplier cung cấp thiết bị bàn ghế trường học và đồ dùng giáo cụ học tập

Mục tiêu

Mục tiêu mua

Tiêu chí bắt buộc

Là các nhà cung cấp có base khách hàng trường học mạnh cả khối công và tư tập trung khối trường học từ mầm non, tiểu học tới trung học phổ thông.

Tiêu chí ưu tiên

Ưu tiên các đơn vị có danh mục sản phẩm giáo cụ cho trường học.

Vị trí

Toàn quốc

Hình thức

Chuyển nhượng cổ phần

Tỉ lệ mua dự kiến

Thỏa thuận, có thể đầu tư từ thiểu số hoặc đa số

Ngân sách

Thỏa thuận (xem xét tùy vào quy mô của đối tác Việt Nam)

Giá trị cộng hưởng kì vọng

✓ Nguồn vốn mở rộng kinh doanh

✓ Line sản phẩm giáo dục cho trường học, tùy từng trường hợp có thể kết hợp xuất khẩu ngược lại nước ngoài

Giới thiệu về bên mua (đang cập nhật)

Lĩnh vực ngành nghề

Thương mại

Giới thiệu

Tập đoàn giáo dục lớn của Nhật chuyên cung ứng nội dung giáo dục, giáo cụ

Liên hệ để biết thêm thông tin

Người phụ trách

Nguyễn Thị Thảo (Ms)

Vị trí / Chức vụ

Phòng tư vấn chiến lược M&A

Số điện thoại

0962 614 884 (Ms.Thảo)

Gửi thông tin và nhận tư vấn M&A ngay!