Dự án Doanh nghiệp

Tổng quan

ONE-VALUE hoạt động với tư cách đơn vị tư vấn, hoạch định chiến lược kinh doanh chuyên sâu về thị trường Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực đa dạng như : Năng lượng tái tạo, Phát triển hạ tầng cơ sở, Bán lẻ, Healthcare, IT, Digital Marketing, v.v… .Ngoài ra, ONE-VALUE còn tư vấn tuyển dụng đào tạo nhân sự người Việt Nam cho các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước Nhật Bản. 

ONE-VALUE với lợi thế am hiểu tường tận thị trường Nhật Bản và Việt Nam; sở hữu mạng lưới sâu rộng các cơ quan Nhà nước, và các đơn vị địa phương đã trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu, nhiều lần nhận được ủy thác và thành công trúng thầu các dự án điều tra, thực nghiệm trọng điểm của Chính phủ Nhật Bản. 

Dự án

Đơn vị ủy thác

Tên dự án

Hạng mục triển khai

Bộ công thương Nhật Bản

Bộ Kinh tế Thương mại
& Công nghiệp Nhật Bản

Vận hành cửa sổ hỗ trợ kinh doanh tại Việt Nam cho Tỉnh Okayama

 ONE-VALUE thực hiện các nghiệp thu thập thông tin địa phương, đối tác địa phương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong Tỉnh Okayama phát triển kinh doanh ở Việt Nam.