IFC đầu tư 60 triệu $ vào bán lẻ và kinh doanh nông nghiệp Việt Nam 3

IFC đầu tư 60 triệu USD vào lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam

International Finance Corporation (Tập đoàn Tài chính Quốc tế), một thành viên của World Bank, đã công bố khoản đầu tư tổng cộng 60 triệu USD vào hai công ty Việt Nam.  IFC đang thực hiện hai khoản đầu tư mới vào lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam, nhằm…