Trưởng Nhóm Kinh Doanh Dược Phẩm, TPCN (Kênh OTC)

THÔNG TIN CHUNG:   Vị trí:     Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Dược Phẩm, TPCN – Kênh OTC)      Bộ phận:   Kinh doanh Loại hình công việc:   Toàn thời gian   Quản lý trực tiếp:   Giám đốc Kinh doanh Dải lương:   Thỏa thuận – Cạnh tranh   Thời gian làm việc:   8 tiếng/ngày, nghỉ T7 &   CN   Địa…

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Mảng Hàng Thời Trang, FMCG)

THÔNG TIN CHUNG:   Vị trí:     Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Mảng hàng thời trang, FMCG)      Bộ phận:   Kinh doanh Loại hình công việc:   Toàn thời gian   Quản lý trực tiếp:   Giám đốc Kinh doanh Dải lương:   Thỏa thuận – Cạnh tranh   Thời gian làm việc:   8 tiếng/ngày, nghỉ T7 &   CN   Địa điểm…

Chuyên Viên Tiếng Nhật (Ngành Tư Vấn Chiến Lược Kinh Doanh Việt – Nhật; JLPT N1)

THÔNG TIN CHUNG:   Vị trí:     Chuyên Viên Tiếng Nhật ( Ngành Tư Vấn Chiến Lược Kinh Doanh; JLPT N1)       Bộ phận:   Tư vấn Loại hình công việc:   Toàn thời gian   Quản lý trực tiếp:   Trưởng nhóm Tư vấn Dải lương:   Thỏa thuận – Cạnh tranh   Thời gian làm việc:   8 tiếng/ngày, nghỉ…

Quản Lý Nhãn Hàng (Mảng Dược, TPCN)

THÔNG TIN CHUNG:   Vị trí:     Quản Lý Nhãn Hàng (Dược phẩm, TPCN)      Bộ phận:   Marketing   Loại hình công việc:   Toàn thời gian   Quản lý trực tiếp:   Giám đốc Marketing Dải lương:   Thỏa thuận – Cạnh tranh   Thời gian làm việc:   8 tiếng/ngày, nghỉ T7 &   CN   Địa điểm làm việc:   Việt Á…

Tuyển Chuyên viên Tư vấn M&A cấp cao

THÔNG TIN CHUNG:   Vị trí:   Chuyên viên Tư vấn M&A (Senior Level) Bộ phận:   Tư vấn   Loại hình công việc:   Toàn thời gian   Quản lý trực tiếp:   Trưởng bộ phận Tư vấn/ CEO   Dải lương:   Thỏa thuận    Thời gian làm việc:   8 tiếng/ngày, nghỉ T7 &   CN   Địa điểm làm việc:   Việt Á Tower, số…

Chuyên viên Market Research – Data Analyst (tiếng Nhật) 

THÔNG TIN CHUNG:   Vị trí:     Chuyên viên Market Research – Data Analyst (tiếng Nhật)       Bộ phận:   Tư vấn   Loại hình công việc:   Toàn thời gian   Quản lý trực tiếp:   Trưởng bộ phận Tư vấn/ CEO   Dải lương:   Thỏa thuận – Cạnh tranh   Thời gian làm việc:   8 tiếng/ngày, nghỉ T7 &   CN  …