Dự án điện mặt trời Cát Hiệp

Dự án Điện mặt trời tại Việt Nam thành công thu hút vốn từ Tập đoàn Xây dựng hàng đầu của Nhật Bản

Nhằm mở rộng kinh doanh năng lượng tái tạo tại Việt Nam, ngày 30/11/2020, Công ty Kumagai Gumi (Chủ tịch HĐQT – Ông Yasunori Sakurano, có trụ sở chính tại Shinjuku-ku, Tokyo) đã mua thành công 30% cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng & Công nghệ cao TTP Bình Định (BDE) –…