Hội thảo online: “Bùng nổ” M&A tại Việt Nam – Bí quyết để M&A thành công với thị trường Nhật Bản [LẦN 2]

M&A đang là một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ và mang lại nhiều tiềm năng cho thị trường kinh doanh ở Việt Nam. Mới đây, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã trích một dự báo của các chuyên gia kinh tế rằng 2023 sẽ là năm xuất hiện nhiều thương vụ M&A…

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: “Bùng nổ” M&A ngành IT giữa Việt Nam & Nhật Bản – Khẩu vị nhà đầu tư Nhật Bản

Tháng 3/2023, Quyết định số 411/QĐ-TT liên quan đến “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó nêu rõ định hướng phát triển doanh nghiệp công…

Hội thảo online: “Bùng nổ” M&A tại Việt Nam – Bí quyết để M&A thành công với thị trường Nhật Bản [LẦN 2]

M&A đang là một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ và mang lại nhiều tiềm năng cho thị trường kinh doanh ở Việt Nam. Mới đây, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã trích một dự báo của các chuyên gia kinh tế rằng 2023 sẽ là năm xuất hiện nhiều thương vụ M&A…