Hồ sơ doanh nghiệp mua

Dự án EDUS

Tổng quan Tên dự án EDUS Quốc gia hoạt động: Việt Nam Tình trạng deal: Đang xử lý Nhu cầu: Mua cổ phần các supplier của trường học bao gồm Supplier cung cấp thiết bị bàn ghế trường học và đồ dùng giáo cụ học tập Thời hạn: Năm 2024 Mục tiêu Mục tiêu mua…

Xem thêm
Dự án FLORA

Tổng quan Tên dự án FLORA Quốc gia hoạt động: Việt Nam Tình trạng deal: Đang xử lý Nhu cầu: Mua cổ phần các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối thực phẩm, đặc biệt bột mì, các loại bột trộn sẵn đóng gói Thời hạn: Năm 2024 Mục tiêu Mục tiêu mua Tiêu chí…

Xem thêm
Dự án LOGI

Ngành nghề: Logistics
Tỷ lệ mua: Thiểu số hoặc đa số

Xem thêm
Dự án CLEAN

Ngành nghề: Dịch vụ cung ứng đồ vải công nghiệp
Tỷ lệ mua: Up to 100%

Xem thêm