Tích hợp sau M&A (Mua bán sáp nhập)

Quy trình tích hợp sau M&A: Bước quan trọng để đảm bảo thành công giao dịch

Nội dung bài viết

M&A là quá trình phức tạp liên quan đến việc kết hợp hai hoặc nhiều công ty với mục tiêu tối đa hóa lợi ích cộng sinh và tạo ra giá trị. Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở giai đoạn tích hợp sau sáp nhập (PMI), nơi sự thành công hay thất bại của giao dịch được xác định. Hướng dẫn này cung cấp những thông tin quý giá về tích hợp M&A, bao gồm định nghĩa, tầm quan trọng, các quy trình tốt nhất, phần mềm tích hợp sau sáp nhập và ý nghĩa đằng sau một tích hợp thành công. Ngoài ra, DealRoom cung cấp danh sách kiểm tra tích hợp hữu ích mà bạn có thể thử miễn phí. 

Định Nghĩa Tích Hợp Sau Sáp Nhập M&A

Tích hợp sau sáp nhập hoặc tích hợp sau thâu tóm (PMI) là quá trình kết hợp hai hoặc nhiều công ty với mục tiêu tối đa hóa hiệu quả cộng sinh và đảm bảo giao dịch đáng giá. Quá trình này còn được gọi là tích hợp sau thâu tóm. Mục tiêu cụ thể của quá trình M&A là khắc phục các khó khăn thường gặp trong quá trình sáp nhập và thâu tóm, tránh việc giao dịch thất bại hoặc không đạt được giá trị thực sự. Nghiên cứu của McKinsey năm 2016 cũng chứng minh rằng “Các công ty thực hiện tích hợp sẽ đạt được tăng trưởng từ 6-12% so với các công ty không thực hiện tích hợp”. Hơn 55% các giao dịch M&A không đạt được giá trị dự kiến. 

Các Bên Tham Gia Vào Quá Trình Tích Hợp M&A Và Các Hoạt Động Sau Sáp Nhập

Các nhà lãnh đạo cấp cao và các bên liên quan: Một trong những yếu tố quan trọng đối với thành công sau sáp nhập là đặt giá trị vào việc tích hợp từ trên xuống dưới. Ở giai đoạn bắt đầu quá trình M&A, các nhà lãnh đạo của công ty nên tập hợp tất cả các bên liên quan có thể tham gia vào quá trình đánh giá thích hợp của giao dịch – ngân hàng, luật sư, cố vấn, v.v. và bắt đầu truyền thông từ đầu về các chi tiết của quá trình tích hợp sau sáp nhập. Hơn nữa, mỗi cuộc truyền thông trong giai đoạn đánh giá pháp lý trong quá trình tích hợp M&A cũng nên có một mục tiêu nhìn vào giai đoạn tích hợp sau giao dịch. 

Đội ngũ đánh giá: Các quy trình tích hợp sau sáp nhập đã chứng minh rằng những người thực hiện đánh giá nên trở thành thành viên của đội ngũ để giữ và điều chỉnh thông tin mà không cần làm lại công việc hoặc tham gia vào các nhiệm vụ trùng lặp. Khi sử dụng cùng các cá nhân cho cả quá trình đánh giá và tích hợp, sự liên tục là rất quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hỗn loạn của việc kết thúc giao dịch và tích hợp sau thâu tóm. 

Nhân sự: Ngày càng có nhiều chuyên gia M&A nhận thức về tầm quan trọng của kế hoạch tích hợp M&A, nhưng các hoạt động vận hành (kể cả những công ty thâu tóm lớn) vẫn thường bỏ qua yếu tố “người” quan trọng trong cuộc sống kinh doanh hiện đại. Sự lơ mơ này có thể dẫn đến mất mát nhân viên và khách hàng trong những ngày đầu quan trọng của quá trình tích hợp khi các đối thủ thường tiếp cận nhân viên và khách hàng của công ty mục tiêu. Với điều này trong tâm trí, người thực hành cần sẵn sàng thực hiện và truyền thông ngay từ ngày đầu về thông tin quan trọng về mục tiêu, vị trí và lợi ích cho nhân viên, cũng như tương lai của công ty sau sáp nhập. 

Chuyên gia quản lý thay đổi: Quản lý thay đổi là yếu tố quan trọng trong quá trình tích hợp. Việc có một chuyên gia quản lý thay đổi chuyên dụng trong đội ngũ tích hợp giúp tối đa hóa giá trị giao dịch, cải thiện tinh thần làm việc của nhân viên và phát hiện thông tin quan trọng có thể bị bỏ qua nếu không có sự chuyên nghiệp. 

Các Bước Xác định Tính Khả Thi Cho Quá Trình Tích Hợp Sau M&A

Chuẩn bị cho quá trình hợp nhất: 

 • Xác định chiến lược hợp nhất: Định rõ mục tiêu, đối tượng và mục tiêu tạo lợi nhuận từ việc hợp nhất. 
 • Tạo đội ngũ hợp nhất: Xây dựng một nhóm đa chức năng chịu trách nhiệm về kế hoạch và thực hiện quá trình hợp nhất. 
 • Tiến hành kiểm toán đối tác: Thu thập thông tin về công ty mục tiêu để xác định những thách thức và cơ hội hợp nhất. 
 • Xây dựng kế hoạch hợp nhất chi tiết: Tạo một lộ trình toàn diện đề cập đến quy trình hợp nhất, thời gian và các mốc quan trọng. 

Sẵn sàng cho ngày hợp nhất: 

 • Thông báo kế hoạch hợp nhất: Thông báo cho nhân viên, các bên liên quan và khách hàng về việc hợp nhất và quy trình hợp nhất. 
 • Thiết lập cơ cấu quản trị và ra quyết định: Xác định vai trò và trách nhiệm trong nhóm hợp nhất và thiết lập rõ quyền lực. 
 • Đảm bảo tài nguyên cần thiết: Phân bổ các nguồn tài chính, nhân lực và công nghệ để thực hiện quá trình hợp nhất một cách suôn sẻ. 
 • Xác định chiến thắng nhanh: Định danh những hoạt động hợp nhất sớm có thể tạo ra giá trị và động lực ngay lập tức. 

Hợp nhất nguồn nhân lực và văn hóa: 

 • Đánh giá cấu trúc tổ chức: Đánh giá tính tương thích giữa cấu trúc tổ chức của hai công ty và điều chỉnh nếu cần. 
 • Giải quyết vấn đề nhân sự và văn hóa: Phát triển các chiến lược để điều chỉnh lợi ích nhân viên, bồi thường, chính sách và giá trị văn hóa. 
 • Quản lý tài năng và giữ chân nhân viên: Xác định nhân tài quan trọng, xây dựng kế hoạch giữ chân và giải quyết những lo ngại của nhân viên. 

Hợp nhất hệ thống và quy trình: 

 • Hợp nhất hệ thống công nghệ thông tin: Tổng hợp hoặc điều chỉnh hệ thống công nghệ thông tin của hai công ty để đảm bảo hoạt động trơn tru. 
 • Đồng bộ quy trình kinh doanh: Tinh chỉnh và hợp nhất các quy trình hoạt động khác nhau, bao gồm tài chính, mua sắm và sản xuất. 
 • Triển khai dịch vụ chung: Tập trung các chức năng và dịch vụ chung để đạt được quy mô kinh tế và hiệu quả cao. 

Hợp nhất khách hàng và nhà cung cấp: 

 • Giao tiếp với khách hàng và nhà cung cấp: Thông báo với họ về việc hợp nhất và bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến quan hệ của họ. 
 • Đồng bộ chiến lược bán hàng và tiếp thị: Phát triển phương pháp tiếp cận thống nhất đối với bán hàng, tiếp thị và quản lý quan hệ khách hàng. 
 • Đánh giá và tối ưu chuỗi cung ứng: Xác định cơ hội để tập trung nhà cung cấp, tối ưu hóa hệ thống vận chuyển và đạt được tiết kiệm chi phí. 

Hợp nhất tài chính: 

 • Tổng hợp báo cáo tài chính: Hợp nhất hệ thống và quy trình kế toán để có báo cáo tài chính chính xác và kịp thời. 
 • Kết hợp ngân sách và kế hoạch tài chính: Đồng bộ quy trình lập ngân sách và kế hoạch tài chính để đạt được mục tiêu tạo lợi nhuận. 
 • Giải quyết vấn đề thuế và pháp lý: Đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế và pháp lý trong quá trình hợp nhất. 

Giám sát và điều chỉnh: 

 • Thiết lập chỉ số hiệu suất hợp nhất: Xác định các chỉ số hiệu suất chính để theo dõi thành công của quá trình hợp nhất. 
 • Theo dõi tiến độ liên tục: Đánh giá định kỳ các hoạt động hợp nhất và điều chỉnh kế hoạch theo cách cần thiết để giải quyết thách thức. -Ghi chú lại những bài học cho việc hợp nhất trong tương lai: Ghi chép những kinh nghiệm hợp nhất qua quá trình để cải thiện quá trình hợp nhất trong tương lai. 

Tích hợp sau sáp nhập là giai đoạn quan trọng trong giao dịch M&A đòi hỏi kế hoạch cẩn thận, giao tiếp hiệu quả và các công cụ và phương pháp đúng. Bằng cách tuân thủ các thực tiễn tốt nhất, sử dụng các công cụ M&A và tập trung vào quản lý thay đổi, các công ty có thể tăng khả năng thành công của quá trình tích hợp. DealRoom cung cấp các tài liệu giá trị, bao gồm danh sách kiểm tra và khung tích hợp, để tối ưu hóa quá trình tích hợp và tạo ra giá trị trong giao dịch M&A. Với kế hoạch và thực hiện đúng đắn, các công ty có thể vượt qua những khó khăn trong quá trình tích hợp sau sáp nhập và đạt được kết quả mong đợi từ giao dịch M&A của mình. 

Các bài viết liên quan