M&A ngân hàng Việt Nam 3

Hoạt động M&A trong ngành ngân hàng Việt Nam: Triển vọng tích cực cho sự mở rộng và cải thiện dịch vụ

Tái cơ cấu ngành tài chính và M&A trong ngành ngân hàng Việt Nam  Ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua sự thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Quá trình tái cơ cấu toàn diện, số hóa và mở rộng dịch vụ đến khu vực nông thôn đã tạo ra triển…

M&A năng lượng tái tạo tại Việt Nam

M&A Năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Nhiều cơ hội phát triển bất chấp suy thoái kinh tế

Giới thiệu về hoạt động M&A năng lượng tái tạo tại Việt Nam và tầm quan trọng của nó  Hoạt động M&A (mua bán, sáp nhập) trong lĩnh vực năng lượng tái tạo vẫn đang sôi động trên toàn cầu, bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế. Đặc biệt, tại Việt Nam,…