Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi

Phạm Thị Thanh Loan

Trưởng bộ phận xúc tiến thương mại – Tư vấn chiến lược kinh doanh

Profile

Bà Loan Phạm sinh ra tại Hà Nội, và tới Nhật làm việc sau khi tốt nghiệp đại học Ngoại thương Hà Nội. Loan Phạm từng tham gia dự án phát triển kinh doanh vào thị trường Việt Nam cho doanh nghiệp xây dựng lớn của Nhật Bản. Bên cạnh đó Loan Phạm cũng có kinh nghiệm tham gia dự án đầu tư vào Phillipines, và triển khai hoạt động tự động hóa trong doanh nghiệp cho doanh nghiệp thương mại của Nhật. Loan Phạm gia nhập ONE-VALUE INC. từ năm 2019, với vai trò tư vấn kinh doanh, điều tra, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp ngành giấy, lâm nghiệp,… 

Hiện nay, Loan Phạm đang giữ vai trò trưởng bộ phận xúc tiến thương mại, đầu tư M&A 2 thị trường Việt Nam-Nhật Bản.

Contact

Đội ngũ tư vấn