Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi

Miura Kenya

Chuyên viên tư vấn chiến lược kinh doanh – Trưởng bộ phận tư vấn

Profile

Miura Kenya từng du học tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh một năm trong quá trinh học cao học. Sau khi tốt nghiệp, tham gia cơ quan hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Việt Nam trực thuộc chính phủ Nhật Bản. 

Sau đó, Miura Kenya tham gia công ty từ giai đoạn thành lập với tư cách là thành viên đầu tiên của ONE-VALUE. Hiện tại, Miura đang tham gia vào các dự án hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Việt Nam trong nhiều ngành khác nhau với tư cách là Trưởng bộ phận tư vấn.

Quá trình học tập và phát triển

T3/2016

Tốt nghiệp từ Khoa Xã hội và Quốc tế, Trường Đại học Tsukuba, chuyên ngành Tổng hợp Quốc tế.

T4/2016

Nhập học sau đại học tại Khoa Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tsukuba, chuyên ngành Nghiên cứu Khu vực Quốc tế với chuyên ngành Đông Nam Á.

T9/2016

Bắt đầu chương trình trao đổi học tại Khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

T6/2017

Hoàn thành chương trình trao đổi học tại Khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

T8/2018

Hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Khoa Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tsukuba, chuyên ngành Nghiên cứu Khu vực Quốc tế với chuyên ngành Đông Nam Á.

2019 - Hiện tại

Gia nhập công ty ONE-VALUE. Hiện tại giữ chức vụ Trưởng bộ phận tư vấn của ONE-VALUE.

Contact

Đội ngũ tư vấn